Autobazar AUTO DUO, Palackého 248, Pardubice

Komisní prodej

Chcete-li prodat svůj vůz, potřebujete několik dokladů:

Vůz je v majetku fyzické osoby neprovozující živnost:

 • platný občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas, zbrojní průkaz, rodný list)

Vůz je v majetku fyzické osoby provozující živnost:

 • platný občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas, zbrojní průkaz, rodný list)
 • pokud je vůz přihlášen na fyzickou osobu provozující živnost, budete potřebovat navíc IČO a originál živnostenského listu

Vůz je v majetku právnické osoby:

 • platný občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas, zbrojní průkaz, rodný list)
 • originál výpisu z obchodního rejstříku a IČO
 • originál registrace plátce DPH - jestliže se bude jednat navíc o nákladní vůz
 • při nepřítomnosti majitele, nebo jednatele právnické osoby, v jejímž majetku je prodávaný vůz, požadujeme úředně ověřenou plnou moc majitele nebo jednatele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném magistrátě či okresním úřadě
 • pokud je v technickém průkazu vašeho vozidla zápis o leasingové smlouvě, požadujeme originální doklad o ukončení zapsaného leasingu

Vždy s sebou potřebujete doklady od vozu:

 • velký technický průkaz (TP)
 • osvědčení o technickém průkaze (ORV)
 • potvrzení o povinném ručení
 • emisní knížku (není nezbytně nutné)
 • originál původního technického průkazu země původu
 • servisní knížka (doporučujeme)
Pro ví­ce informací­ volejte: +420 602 473 276, +420 775 989 390, +420 603 184 164, +420 491 618 555